Zoetermeer ZH, NL
+31629139272
info@amorfati-coaching.nl

Privacy Policy

AMOR FATI

Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van AMOR FATI.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door AMOR FATI.
AMOR FATI heeft als visie om eetstoornissen de wereld uit te helpen.

AMOR FATI heeft de volgende website-adressen in gebruik:
https://amorfati-coaching.nl
https://amorfati-eetstoorniscoachingvoorouders.nl

INLEIDING
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal indien nodig gewijzigd worden. Denk bijvoorbeeld aan wetswijzigingen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door AMOR FATI verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door AMOR FATI, neem dan contact op via privacy@amorfati-coaching.nl.

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AMOR FATI. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

AMOR FATI stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AMOR FATI. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AMOR FATI via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een (korte) omschrijving.

 1. Analytics

De website van AMOR FATI verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 1. YourHosting.nl

De website van AMOR FATI is gehost bij Your Hosting B.V. gegevens die je op de sites van AMOR FATI achterlaat zijn op de servers van Your Hosting B.V. opgeslagen. De privacy verklaring van Your Hosting B.V. vindt je hier: https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy/

OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AMOR FATI, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en naam worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Jij kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@amorfati-coaching.nl.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met AMOR FATI via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

De websites van AMOR FATI zijn beveiligd met het zogenaamde SSL (Secure Socket Layer) veiligheidssysteem. Dit betekent dat jouw verbinding met de website prive is. Je herkent deze door het slotje in de url.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AMOR FATI vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AMOR FATI. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AMOR FATI.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AMOR FATI opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AMOR FATI al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AMOR FATI vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AMOR FATI niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat AMOR FATI jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@amorfati-coaching.nl.

Indien er bij AMOR FATI twijfel ontstaat over de echtheid van het verzoek zal AMOR FATI om verdere identificatie verzoeken. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

AMOR FATI verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AMOR FATI. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres of telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om contact te kunnen onderhouden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AMOR FATI de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn de gegevens die jij hebt gedeeld met AMOR FATI met andere partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

AMOR FATI behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AMOR FATI dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AMOR FATI te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@amorfati-coaching.nl

Noordeinde 21, 2761 BN, Zevenhuizen ZH

KvK: 76672247

BTW nr: NL0031206B13